Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Tijdens twee avonden op 18 en 25 juni 2015 werden perspectieven uit de biologie ingezet om de technologische ontwikkeling te begrijpen. Het uiteindelijke doel was om een nieuwe vruchtbare (ontwerp)houding te vinden in de omgang met technologische ontwikkeling ten tijde van het Antropoceen – het geologische tijdperk waarin de mens de voornaamste natuurkracht is geworden. Deze tweede avond stond in het teken van de ecologie, de biologische pedant van het culturele idee van de samenleving. 

Angelo Vermeulen, kunstenaar en bioloog, captain van de Mars simulatie-missie van de NASA, Dr. Christian Fleck - synthetisch bioloog, en Karen Verschooren, curator van ondermeer Alternature in Z33, brachten in drie korte lezingen hun visie op de relatie tussen technologie in ecologie.  Het daaropvolgende debat draaide om de vraag  of technologie een rol kan spelen in het rijker en robuuster maken van de ecologie?

Het ecologisch systeem omvat niet alleen planten en dieren in hun habitats. De hele menselijke en technologische sfeer is er deel van. Tot nu toe heeft het technologische deel van de ecologie in feite geparasiteerd op het organische deel.  De vraag is of dat zou kunnen veranderen. Het principe van ‘circulaire economie’ vormt een aanzet in die richting. Daarmee wordt het ecologische uitgangspunt dat afval voedsel vormt voor andere organismen, vertaald naar de economische en technologische sfeer. Energie wordt in hoog tempo hernieuwbaar. Voor eindige voorraden grondstoffen wordt vervanging gezocht grondstoffen uit planten te winnen, waartoe bestaande gewassen worden aangepast en soms op genetisch niveau herontworpen. Veel soorten blijken zich ook op eigen houtje te kunnen aanpassen aan nieuwe, door mensen gecreëerde omstandigheden. De stad blijkt als biotoop te kunnen functioneren voor uiteenlopende soorten die daar nieuwe manieren van samenleven vinden. Welke ontwerphoudingen en -strategieën zijn productief om op enige termijn de veerkracht van de ecologie als geheel  weer te laten toenemen?

Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Sprekers

Angelo Vermeulen (B) is een kunstenaar en bioloog. Hij werd als enige Europeaan door NASA geselecteerd en later aangesteld als crew-commander van HI-SEAS, (Hawaii Space Exploration Analog and Simulation) een vier maanden durende Mars simulatie missie. Zijn werk als kunstenaar en zijn PhD onderzoek bij de TU Delft gaat over de wisselwerking tussen sociale, technologische en ecologische processen.  

Karen Verschooren, kunst- en design curator uit Vlaanderen. Zij is Heads of Exhibitions van STUK Arts Centre in Leuven. Bij Z33 was ze als curator verantwoordelijk voor de tentoonstelling Alternature, over verschillende manieren waarop de mens natuur heeft verplaatst, gemanipuleerd of ontworpen.  Ook maakte ze Future Fictions, over hoe kunstenaars, architecten en ontwepers zich verhouden tot toekomstscenario’s.

Dr Christian Fleck is synthetisch bioloog een hoofddocent aan de Landbouwuniversiteit Wageningen, waar hij werkt aan synthetisch biologische toepassingen in de medische sfeer, en landbouw en  milieu. Ook is hij coach van het Wageningse IGEM team waarin studenten deelnemen aan een wereldwijde competitie voor het ontwerp van interessante en nuttige organismen. 

Randprogrammering 

Voorafgaand aan het programma kon in de foyer van Het Nieuwe Instituut  nader kennis gemaakt worden met een aantal robots uit de tentoonstelling Tuin van Machines. Getoond  werden:

A4 Robots (2010-2012) – Edwin Dertien
Prototype for a new BioMachines (2012) – Ivan Henriques
Zebro six legged robot (2010) -  TU Delft Robotics Institute

Na afloop van de avond boden wij u de mogelijkheid het door Sascha Pohflepp en Arjen Mulder geschreven essay Life’s Artefacts (in the Ten-Thousand-year Garden), door onze in huis uitgever Publication Studio live te laten drukken en deze bijzondere uitgave voor een klein bedrag mee naar huis te nemen. Publication Studio Rotterdam is de nieuwste studio in een internationaal netwerk dat bijzondere boeken ontwerpt, print, bindt, uitgeeft en verkoopt samen met kunstenaars en schrijvers over de hele wereld.
datum
25/06/2015
tijd
20:00 – 22:00
taal
Engels
 
locatie

Het Nieuwe Instituut
Museumpark 25
3015 CB Rotterdam

 
Tuin van Machines
Klaas Kuitenbrouwer
Sascha Pohflepp, Arjen Mulder, Arne Hendriks
Wikke van Houwelingen, Roel Huisman
Rudy Guedj
Florentijn Boddendijk en Remco de Jong
Sedumworld BV, Dykstra Naval Architects, Nationaal Medisch Museum, VU Medisch Centrum, Natuurhistorisch Museum Rotterdam, Mediamatic, Florastore BV, Carolien Slottje, TU Delft, Vogelbescherming Nederland

Dit project maakt deel uit van de programmalijn Jaarthema's en het dossier Wereldtentoonstellingen.

Het Nieuwe Instituut belicht het fenomeen van de Wereldtentoonstelling vanuit verschillende invalshoeken. In de tentoonstelling Tuin van Machines wordt gespeculeerd over een nieuw ecosysteem waarin natuurlijke en kunstmatige wezens samenleven.